Dagens strømpris for Nord-Norge, NO4

Spotpris, time for time

Vis liste

Spotpris Nord-Norge (NO4)

øre/kWh, eks. MVA, tirsdag 27. februar

Minimumspris: 23.27

Snittpris: 37.43

Maxpris: 42.93

Om spotpris

Med en timespotavtale faktureres du for ditt faktiske strømforbruk time for time. Prisen du betaler bestemmes av børsen Nord Pool time for time, i tillegg til et påslag og evt. månedlig fastbeløp til strømleverandøren. Timespotten blir beregnet ved at du ganger timeprisen fra NordPool med det faktiske forbruket ditt for en aktuell time, deretter blir påslaget og fast månedspris lagt på. Med timespotavtaler har forbruker selv større mulighet til å påvirke strømregningen sin ved å skifte forbruket sitt til deler av dagen hvor strømprisen normalt er billigere (f.eks. midt på dagen eller sent på kvelden/natten).»

Les mer om strømpriser hos NVE