Kraft til hytta

Kraft til ungdom

Spotpris

Spotpris er den mest populære strømavtalen blant privatkunder. Ettersom det historisk sett, har vist seg å være den rimeligste avtalen over tid. Med Jærkrafts spotprisavtale, følger prisen markedet, time for time, i tillegg til et rimelig påslag og månedsgebyr.

Priser og kostnader

 • Timespot + påslag på 1,7 øre/kWh
 • 39 kr i fast månedsgebyr
 • Ingen bindingstid
 • For forbruk opp til 30.000 kWh/år
 • For kunder under 35 år

Fakturagebyrer:

 • eFaktura: 0 kr
 • Epost: 0 kr
 • Papirfaktura: 49 kr

Avtalen kan samenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no

Angrerett

Du har angrerett på dette kjøpet. Du kan benytte angreretten ved å fylle ut angrerettskjema. Angrefristen er 14 dager fra avtalen ble inngått, og angrefristen anses som overholdt dersom du sender skjemaet før utløpet av fristen.

Opplysning om angrerett

Spesielle vilkår for Kraft til Ungdom Spotpris
 • Ingen bindingstid.
 • Kraft til spotpris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timespris, for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte, vil månedsmiddelpris benyttes.
 • Jærkraft kan foreta prisjustering av påslag med 30 dagers direkte varsel tidligst 12 mnd. etter oppstart – eksempelvis e-post, SMS eller melding, gjennom en «Min side»-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på «Min side» må aktivt velges av kunden, dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Dersom det ikke opprettes eFaktura eller faktura pr. e-post, tilkommer fakturagebyr på 49,-
 • Avtalen har månedlig, etterskuddsvis fakturering.
 • Dersom Dalane Energisalg har avtale med netteier om gjennomfakturering, vil nettleie faktureres på faktura fra Dalane Energisalg.
 • For øvrig gjelder Energi Norge sine standardvilkår for levering av elektrisk kraft.
 • For forbruk opp til 30.000 kWh/år.
 • Avalen gjelder for kunder under 35 år.

Bestilling: Kraft til ungdom, spotpris

Å komme i gang som kunde av Jærkraft er enkelt. Fyll ut så mange detaljer som mulig i skjemaet under, så tar vi kontakt om vi skulle trenge mer informasjon. Du kan også sende mail eller ringe om du ønsker. Telefon: 51 29 00 20, Epost: post@jaerkraft.no.

  Lurer du på hvilken avtale som er riktig for deg?
  Snakk med Lone i dag, så finner hun avtalen som passer deg best.